GRODNO
Środa,
31 maja
2023 roku
 

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Kopciówce

Parafii i świątynie

Dekanat Grodno - Zachód
Świątynia w Kopciówce powstała dopiero w wieku XX. Przed tym na Msze św., odprawiane na placu w Kopciówce, czasem dojeżdżał ksiądz z Grodna.
    30 stycznia 1936 r. na zebraniu mieszkańców gminy Hornica postanowiono rozpocząć budowę kościoła w Kopciówce. W dniu 26 kwietnia 1936 r. metropolita wileński ks. arcybiskup Romuald Jałbrzykowski poświęcił plac pod budowę kościoła, a 5 lipca oficjalnie erygował nową parafię rzymskokatolicką w Kopciówce. Proboszczem został mianowany ks. Jan Chrabąszcz. W tym samym roku założono cmentarz.
   Niedługo potem nadszedł tragiczny wrzesień 1939 roku. Plebania już była gotowa, stały też mury kościelne, należało przykryć je dachem. Roboty zostały przerwane, gdyż na teren Grodzieńszczyzny wkroczyła Armia Czerwona. Wojenna zawierucha nie pozwoliła ks. Chrabąszczowi na powrót do Kopciówki. Nową plebanię zabrano na ambulatorium.
    W latach 1939 - 1941 probostwo w Kopciówce objął ks. Izydor Słyczko. Wiadomo, że ukrywał się i mieszkał w prywatnych mieszkaniach. W roku 1941 proboszczem w Kopciówce został ks. Wincenty Borsuk. 22 sierpnia 1945 r. ks. Borsuk odprawił ostatnią Mszę św. W ciągu najbliższego tygodnia został aresztowany i wywieziony z Kopciówki. W czasie II wojny światowej kościół działał potajemnie.
Wkrótce po zakończeniu wojny w kościele urządzono magazyn, a po kilku latach zamieniono go na młyn. Wierni, pozbawieni własnej świątyni, musieli dojeżdżać na Msze św. do Grodna. Pogrzeby odbywały się bez księdza; czasem tylko potajemnie sprowadzano o. Arkadiusza - Franciszkanina z Grodna. Taka sytuacja trwała prawie pół wieku.
    Dopiero w końcu lat 80. Kościół na Białorusi mógł się odrodzić. W roku 1988 powołano Komitet do spraw przywrócenia kościoła w Kopciówce. Na czele komitetu stanął pan Edward Dajnowicz, mieszkaniec Ćwiklicz. Władze gotowe były dać zezwolenie na budowę kościoła w innym miejscu, żeby nie likwidować młyna. Ponieważ parafianie na to się nie zgadzali, decyzję odciągano. W 1991 r. kościół został zwrócony prawowitym gospodarzom w bardzo zniszczonym stanie. Potrzeba było olbrzymiej pracy, by mógł pełnić swą funkcję. Wtedy to wszyscy mieszkańcy parafii przystąpili do odnawiania świątyni.
    14 lipca 1991 r. parafię odwiedzili ks. kardynał Edmund Szoka i ks. biskup Aleksander Kaszkiewicz. Rodzice księdza kardynała, urodzonego w Ameryce, pochodzili ze wsi Putna, parafii Kopciówka. Wtedy w kopciówkowskiej świątyni została odprawiona pierwsza po wojnie Msza Święta. Msze św. odprawiane były w zakrystii, a potem w prezbiterium. Od 1 października 1992 roku Najświętszy Sakrament na stałe pozostał w kościele.
    29 sierpnia 1992 r. proboszczem został przybyły z Kielecczyzny ks. Leszek Domagała. Dnia 15 lipca 1995 r. ks. kardynał Edmund Szoka i ks. biskup Aleksander Kaszkiewicz poświęcili świątynię i wmurowali kamień węgielny w mury prezbiterium świątyni. Po dwóch latach, 15 marca 1997 r., biskup grodzieński dokonał poświęcenia dzwonu, któremu nadano imię «Maryja».
    Każdy parafianin Kopciówki starał się w jakikolwiek sposób przyczynić się do powstania świątyni. Ogromną pomoc przy budowie okazała diecezja kielecka. Jedną z bardziej znaczących ofiar były organy z warszawskiej parafii św. Barbary, poświęcone przez ks. biskupa Antoniego Dziemiankę 14 listopada 1999 r.
    W ten oto sposób, po 64 latach, parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kopciówce doczekała się swego święta - poświęcenia kościoła. 11 czerwca 2000 r. biskup kielecki Kazimierz Ryczan konsekrował świątynię. Współkoncelebrantami tej uroczystej Mszy św. byli: ks. bp Aleksander Kaszkiewicz, ks. bp Marian Florczyk, ks. bp Antoni Dziemianko oraz liczni kapłani. W ołtarz główny zostały wmurowane relikwie męczenników św. Marsuelli i św. Wiktorii.
    Parafianie zwrócili się do Ojców Paulinów na Jasnej Górze z prośba o kopię obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. 25 marca 2006 roku Generał Zakonu Paulinów na Jasnej Górze o. Izydor Matuszewski w czasie Apelu Maryjnego ofiarował kościołowi w Kopciówce kopię Jasnogórskiej Ikony. Przy kościele zostało utworzone Wzgórze Nadziei – kompleks kapliczek dla szerzenia kultu maryjnego. 3 maja 2006 r., w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, obraz został uroczyście wprowadzony na Wzgórze Nadziei w Kopciówce. 8 lipca 2007 r. ks. kardynał Edmund Kazimierz Szoka i ks. biskup Aleksander Kaszkiewicz poświęcili obraz Matki Bożej Jasnogórskiej wraz z nastawą ołtarzową.
    Dekretem ordynariusza diecezji grodzieńskiej ks. biskupa Aleksandra Kaszkiewicza z dnia 23 marca 2010 r. w kościele parafialnym w Kopciówce na Wzgórzu Nadziei ustanowiono Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej – Cierpliwie Słuchającej. Co rok do Sanktuarium MB Jasnogórskiej w Kopciówce przychodzą pielgrzymki (na Dzień Matki, Dzień Ojca, na rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego). W ubiegłym roku kustoszem Sanktuarium został ks. Michał Łastowski.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  215

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.